Jeesus antaa Pietarille avaimet

”Kun Jeesus tuli Filibbuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: ’Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan ?’

Niin he sanoivat: ’Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista.’

Hän sanoi heille: ’Kenenkä te sanotte minun olevan ?’

Simon Pietari vastasi ja sanoi: ’Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.’

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:

’Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle* minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.’

Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus.”

Matteus 16 : 13 – 20

Ihmisen Poika = Jeesus Kristus

* = kallio on kreikaksi petra

päästää ja sitoa = päästää vapaaksi synneistä, tai sitoa niihin (jos ihminen ei kadu)

ESIRUKOUSPYYNTÖJÄ TÄÄLLÄ