Psalmi ylpeydestä

” ’Ylvästelijöille minä sanon: älkää ylvästelkö, ja jumalattomille : älkää sarvea nostako.

Älkää nostako sarveanne korkealle, älkää puhuko niskoitellen, julkeasti.’

Ei tule apua idästä, ei lännestä, ei vuorisesta erämaasta, vaan Jumala on se, joka tuomitsee: yhden hän alentaa, toisen ylentää.”