Psalmi ylpeydestä

” ’Ylvästelijöille minä sanon: älkää ylvästelkö, ja jumalattomille : älkää sarvea nostako. Älkää nostako sarveanne korkealle, älkää puhuko niskoitellen, julkeasti.’ Ei tule apua idästä, ei