Mitä tapahtuisi jos Raamattu kiellettäisiin

Kansanedustajan oikeuskäsittelyssä mainittu asia on vakava, siinä vilautettiin mahdollisuutta, ettei Raamattua saisi enää myydä tai omistaa. Ilmeisesti se tarkoittaisi myös sitä, ettei kristinuskoa saisi levittää Suomessa ollenkaan; kirkoissa, seurakuntakodeissa tai Internetissä. Täytyy ajatella ensin, mitä hyvää kristinusko on tuonut ihmisten elämään ympäri maailman, ennenkuin sellaista sääntöä edes harkitaan.

Usko on pelastanut tuhansia ihmisiä rikollisuudelta, masennukselta, päihdeongelmilta ja parantanut sairaita, sekä auttanut ihmisiä löytämään elämänkumppanin ja rakkauden. Usko on antanut lohtua yksinäisille ja toivoa toivottomille. Uskoon tullessaan ihmisten elämäntavat ovat parantuneet; ihmiset ovat alkaneet välttämään huonoja ja epäterveellisiä elämäntapoja. Ihmisestä tulee uskon kautta moninverroin vastuullisempi ihminen, koska hän tietää, että joutuu jonain päivänä vastakkain Jumalan kanssa. Uskova ihminen on yleensä lainkuuliaisempi ja rehellisempi kuin muut ihmiset. Tietysti aina on olemassa uskovia jotka lankeavat, mutta heitä on vähemmän kuin epäuskovissa.

Tuomarin uhkaama päätös kieltää kristinuskon levitys rikkoisi myös kotimaamme uskonnonvapautta ja siitä voisi seurata, että kaikkien uskontojen harjoittaminen julistettaisiin vähitellen pannaan. Maa ilman Jumalaa olisi maa ilman toivoa. Olisi kansainvälisestikin ajatellen noloa, jos Suomi esiintyisi ’jumalankieltäjämaana’. Jos Suomi hylkäisi näin radikaalisti Jumalan, se vaikuttaisi myös moniin ulkomaan suhteisiin, sillä kristinusko on maailman levinnein uskonto, meitä on maailmassa yli 2 miljardia, kun esim. islaminuskoisia on noin 1 miljardi ja hinduja on noin 800 000, muita uskontoja on maailmassa vähemmän.

Ehkä uskonnonvapauden kieltäminen vaikuttaisi myös monien suomalaisten muuttohaluihin maasta pois, veronmaksajat vähenisivät Suomessa. Varmaa on se, että ilman Sanan julistusta masennukset, itsetuhot ja rikollisuus lisääntyisivät maassa paljon. Niin lisääntyisi myös ihmisten taloudellinen hätä, sillä kirkko on suurin ruoka-avun jakaja Suomessa. Koronapandemia on jopa kaksinkertaistanut ruoka-avun hakijoiden määrää. Kristinuskon kieltämisellä olisi suuremmat ja negatiivisemmat vaikutukset maan asioihin kuin moni osaa ajatella.

Tekevätpä ihmiset mitä tahansa päätöksiä, ne eivät vaikuta Jumalan olemassaoloon. Jumala on ikuinen ja Jeesus tulee jonain päivänä takaisin, vaikka kaikki ihmiset kieltäisivät Hänet. Jeesus sanoi, että vaikka taivaat ja maa katoavat, Hänen sanansa eivät katoa. ’Kosketuskohta’ ohjelmassa pastori Charles Stanley kehoitti ihmisiä rukoilemaan aina kun he lukevat Raamattua, että Jumala painaisi ihmisten mieliin Raamatun Sanat. Tämä on hyvä neuvo.

Mitä siis kansanedustaja voisi tehdä tässä asiassa luopumatta uskostaan ? Mielestäni paras tapa on pyytää julkisesti anteeksi heiltä, joita hän on loukannut ja sanoa, että Jumala rakastaa jokaista luotuaan. Kuten Jeesus sanoi vapaasti lainattuna: ’Usko ja toivo ja rakkaus ja suurin niistä on rakkaus.’ Rakkaus ja armo tulevat tärkeysjärjestyksessä ennen kaikkea muuta. Jeesuksen armon sanoma on Raamatussa tärkein, sillä Hän on Kaikkivaltiaan Jumalan Poika. Vähättelemättä apostoleita, Jeesus on ainoa Kuningas, jolla on kaikki valta maan päällä ja taivaassa. Hän ei salli meidän tuomita ketään – ei edes Raamatun sanalla – sillä tuomiovalta on yksin Hänellä.

Apostoli Paavali kehoitti olemaan hallituksille alamaiset:

”Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.”

Paavalin kirje Tiitukselle 3 : 1 – 2

Jeesus kehoitti rakastamaan jopa vihollisia:

”Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta siitä teille tulee ? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee ? Niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee ? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.

Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.”

Luukas 6 : 32 – 37

Jeesus lupasi olla kanssamme loppuun asti:

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

Matteus 28 : 20