Kirkkoisä Origenes ja jälleensyntymä

Törmäsin sattumalta netissä keskusteluun jälleensyntymisestä, kun pienet alle 5-vuotiaat lapset ovat puhuneet ’entisistä elämistään’. Se on aihe, josta ei pienten lasten kanssa yleensä keskustella, ja sen vuoksi tällaiset lasten puheet ovat usein järkyttäneet vanhempia. Jotkut lapset ovat kertoneet, kuinka he esim. kuolivat edellisessä elämässä, vaikka myös kuolema on yleensä sellainen aihe, josta ei pienten lasten kanssa puhuta. Tällaisia lasten puheita on todistettu ympäri maailmaa. Jotkut pitävät niitä vain lasten mielikuvituksena, mutta mistä lapset keksisivät näitä aiheita ? Jos lapsi puhuu jälleensyntymiseen viittaavia asioita, hänen sanansa voi kirjoittaa muistiin, mutta lasta ei saa moittia, tai kieltää kertomasta niitä. Pieni lapsi on vilpitön ja hän luottaa vanhemman viisauteen ja ymmärrykseen.

Olen joskus kuullut jonkun sanovan, että Raamatussa olisi alunperin ollut kirjoituksia jälleensyntymisestä, mutta ne olisi siitä poistettu, ’koska ylhäisö ei halunnut uskoa, että he syntyisivät uudelleen heikompaan asemaan’. Ryhdyin siis etsimään siitä tietoa netistä. Tähdennän, että en itse ota asiaan kantaa puolesta enkä vastaan. Haluan vain tietää, mistä tämä väite on peräisin. Hyvin nopeasti netin jäljet johtivat kirkkoisä Origenesiin.

Kirkkoisä Origenes

Origenes Adamantios (185 – 254 jKr.) oli oppinut kristitty teologi, yksi merkittävimmmistä alkukristillisyyden kirkkoisistä. Hän oli ensimmäinen, joka yritti selittää kristinuskoa älyllisesti. Hänen isänsä kuoli kristittyjen vainoissa v.202 ja hän olisi itsekin halunnut kuolla siinä samalla marttyyrikuoleman, mutta hänen äitinsä esti häntä.

Vuonna 203 hän aloitti opinnot Aleksandrian katekeettisessa koulussa, jossa hän pian yleni 18-vuotiaana rehtoriksi. Hän myi kirjastonsa ollakseen täysin riippumaton taloudellisesti. Hän opetti päivisin ja opiskeli Raamattua öisin. Hän uskoi, että kristityn tulee noudattaa kaikkia Jeesuksen opetuksia ilman varauksia tai poikkeuksia. Niinpä hän kastroi itsensä, koska hän opetti sekä naisia että miehiä, ja pelkäsi aiheuttavansa skandaalin. (Matt 19:12)

Origenes kävi Roomassa, mutta pettyi sen kristilliseen leväperäisyyteen ja palasi takaisin. Koska koulu oli kasvanut isommaksi, hän siirsi opetuksen Heraklaalle, joka myöhemmin yleni piispaksi. Origenes opiskeli hebreaa ja käännytti varakkaan miehen, Ambrosioksen, joka sittemmin auttoi häntä kustantamaan ja levittämään kirjoituksiaan, joita syntyi suuri määrä. Hän kävi välillä Arabiassa ja vietti maanpakolaisuutta Kesareassa Ambrosioksen kanssa. Demetrios kutsui hänet takaisin Aleksandriaan v. 216.

Seuraavat 10 vuotta Origenes opetti ja kirjoitti. Ambrosios tarjosi hänen käyttöönsä 7 pikakirjoittajaa, jotka kirjoittivat ylös sanelusta, toiset 7 kirjuria, jotka tekivät varsinaiset kopiot, sekä joukon tyttöjä jotka monistivat kopioita. Ambrosioksen pyynnöstä hän aloitti suuren Raamatun kommentointityön ja kirjoitti 13 muuta teosta.

Noin vuonna 230 hänet vihittiin papiksi Kesareassa, jotta Demetrios ei voisi enää kritisoida hänen saarnojaan. Demetrios suuttui, perui hänen vihkimyksensä ja karkoitti hänet. Origenes muutti Kesareaan pysyvästi v. 231. Aleksandrialaiset protestoivat häntä vastaan edelleen, joko kastraation tai ’harhaoppisuus’-syytösten vuoksi. Hänelle ei myönnetty armahdusta siellä.

Origenes perusti uuden teologisen koulun Kesareaan. Hän opetti dialektiikkaa, fysiikkaa, etiikkaa ja metafysiikkaa, luoden niillä pohjan teologian opetukselle. 

Vuonna 235 keisari Maximinuksen valtaannousun myötä alkoivat jälleen kristittyjen vainot. Origenes joutui piilottelemaan kaksi vuotta kesarealaisen Julianan luona.

Seuraavat lähes 20 vuotta hän saarnasi säännöllisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin, myöhemmin päivittäin. Hän kirjoitti edelleen paljon ja kävi välillä matkoilla tehden tutkimuksia. Noin v. 240 hän käännytti oikeaoppiseen uskoon Bostran piispan Berylloksen, mutta samoihin aikoihin hänen omaa oppiaan vastaan hyökättiin. Hän haki kirjeitse apua muunmuassa paavi Fabianukselta ja useilta piispoilta. Kuitenkin Origenen puoleen käännyttiin myös silloin, kun haluttiin päästä harhaoppisuuksista eroon ja hän kävi mm. Arabiassa korjaamassa virheellistä oppia.

Vuonna 250 vainot alkoivat uudelleen, mutta Origenes ei paennut, vaan otti vastaan kidutusta ja häpäisyä. Hän ei taipunut uskossaan, vaan kuoli kidutuksiin 69-vuotiaana. Hän oli kirjoittanut siihen mennessä noin 6000 teologista kirjaa. Hän myös valmisti saarnat lähes koko Raamatusta, ne kirjoitettiin ylös hänen puhuessaan.

Mitä Origenes sanoi reinkarnaatiosta

Origenes tunsi ajatuksen reinkarnaatiosta (hänen sanoillaan transmigratio) käsitteen kreikkalaisesta filosofiasta, mutta hän toisti useasti, että ajatus ei ole osa kristillistä oppia tai kirjoituksia.

  • Kommentaarissaan Matteuksen evankeliumiin hän kirjoitti: ”Tässä kohdassa [jossa Jeesus sanoi Elian tulevan ja viittasi Johannes Kastajaan] ei vaikuta siltä, että puhuttaisiin Eliaan sielusta, eikä näin ollen puhuta transmigraatiosta, joka on vieras Jumalan kirkolle, ja jota eivät ole jättäneet perinnöksi apostolit, eivätkä mitkään kirjoitukset”.
  • Kirjassa ”Ylösnousemus ja tuomio” Origenes tulee siihen johtopäätökseen, että ”kirkkauden ja kunniakkaiden” ylösnousemusruumiiden sijaan ei-kirkastetut saavat ”synkät ja tummat ruumiit” heidän sieluntilansa mukaisesti – eli pimeyden ja tietämättömyyden. Hän lisää vielä kappaleen, jonka Rufinus editoi 300-luvulla pois, mutta jonka Hieronymus säilytti: ”Ehkäpä ”synkkyyden ja tummuuden” tulisikin tarkoittaa tätä karkeaa ja maallista ruumistamme, jonka jokainen ihminen, jonka tulee siirtyä toiseen maailmaan, saa syntyäkseen uudelleen.”
  • Samaan viittaa hänen lausumansa: ”Sielulla ei ole alkua eikä loppua. Sielut tulevat tähän maailmaan joko entisten elämien voittojen vahvistamina tai takaiskujen heikentäminä.”
  • Origeneen väitetään opettaneen myös näin: ”Sen tähden jokainen, joka laskeutuu maahan, määrätään kohtalonsa eli asemansa mukaan syntymään tähän maailmaan joko eri paikkoihin tai eri kansakuntiin tai eri toimialoihin tai erilaisiin vaikeuksiin tai hänet määrätään syntymään uskonnollisista tai ainakin hurskaista vanhemmista.”

Keisari Justianus kutsui 2. kirkolliskokouksen koolle vuonna 553 jKr. Hän oli filosofien vainoaja ja hän julisti pannaan toisinajattelijat, jotka olivat hänen ja hänen seuraajiensa kanssa eri mieltä. Samassa julistettiin pannaan myös Origeneen oppi. Anateemajulistuksessa luki tällainen kohta: ”Jos joku kannattaa väitettä sielun tarunomaisesta pre-eksistenssistä ja siitä seuraavaa väitettä kauheasta takaisintulosta, hän olkoon kirottu.”

  • Pre-eksistenssi tarkoittaa sielun olemassaoloa henkimaailmassa ennen ihmiseksi syntymää, se ei liity jälleensyntymään. ’Kauhella takaisintulolla’ tarkoitetaan uudelleensyntymistä maan päälle.

Vielä 1000 vuotta valtiokirkon perustamisen jälkeen kirkko taisteli jälleensyntymiseen uskovia suuntauksia vastaan. Silloin oli useita opettajia, jotka opettivat jälleensyntymäteoriaa, myös kirkkoisiä. Oikeaoppisen Raamatun luominen kuului alkukirkon päätehtäviin. Käytännössä se tarkoitti kirjoitusten sensurointia.

Tähän loppuun avaan Raamatun, mitä Pyhä Henki sieltä osoittaa luettavaksi:

”Älä anna suusi saattaa ruumistasi syynalaiseksi, äläkä sano Jumalan sanansaattajan edessä: ”Se oli erehdys”

Saarnaaja 5 : 5

Lähde: Wikipedia ja muut sivut – Jos löydän muuta tietoa tästä asiasta, lisään myöhemmin.