Kunnioita lähimmäisen rukousta

on

” ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.’

Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: ’Kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä käy ulos, se saastuttaa ihmisen.’

Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle: ’Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?’

Mutta hän vastasi ja sanoi: ’Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.’ ”

Matteus 15 : 8 – 14 – Jeesuksen sanoja

Olen saanut huomata joissakin kristityissä puhujissa erään ikävän tavan, joka voi pahimmillaan pilata kuulijan rukouselämän ja läheisen Jumala-yhteyden. Tämä ikävä tapa on arvostella ihmisten rukousaiheita. He käyttävät saarnastuolia tai esiintymislavaa hyväkseen tässä negatiivisessa toiminnassaan. Sieltä he julistavat saarnan lomassa, että jonkun ihmisen rukousaihe on heidän mielestään väärä. Useimmiten on kuitenkin ollut kyse siitä, että he itse ovat ymmärtäneet toisen ihmisen rukousaiheen väärin, tai heidän oma uskonsa on ollut heikkoa tai kapea-alaista. Tässä juuri on kyseessä tuo Jeesuksen mainitsema ’ihmiskäsky’.

Useimmiten he, jotka torjuvat Jumalan kymmenen käskyä, keksivät näitä omia ’käskyjä’, jotka ovat pohjimmiltaan vain negatiivisuutta. Olen kuullut myös parin henkilön puhuvan saarnastuolista käsin, että he eivät usko Jumalan tekemiin ihmeisiin, kuten ihmeparantumisiin, tai muihin ihmeisiin. Nimenomaan on kyse heidän oman uskonsa puutteesta, kuten he itsekin sanovat. Heikosta uskosta käsin kun puhutaan, se ei ole Jumalan totuus, eikä sitä pidä sellaisena pitää. He eivät ymmärrä, mitä he tekevät. He vievät toivon ihmisiltä.

Missä heidän lähimmäisenrakkautensa on ? ’Usko, toivo ja rakkaus – ja suurin niistä on rakkaus.’ Rakkaus sisältää aina toivoa paremmasta, rakkaus yhtyy toisen ihmisen rukoukseen vilpittömin sydämin. Rakkaus on myötätuntoinen, rakkaus on viisas. Rakkaus ei tuomitse. Rakkaus ei ole negatiivinen, vaan ’kaiken se uskoo’.


RUKOUS ON PYHÄ yhteys ihmisen ja Jumalan välillä, siihen ei saa ulkopuolinen sekaantua.


On ennenkuulumatonta, että nykyaikana ei kunnioiteta yksityisen ihmisen pyhää rukousta. Mikään rukousaihe ei ole liian pieni tai liian suuri vietäväksi Kaikkivaltiaan Luojamme eteen. Ainoa rukousaihe, mikä voi olla ’väärä’, on kostonhaluinen rukous – rukous jossa anotaan jotain pahaa lähimmäiselle. Mutta tämä on hyvä tietää: Jumala ei vastaa vääriin rukouksiin. Hän on oikeamielinen, uskollinen Jumala, jota ei voi huijata. Kukaan ei voi muuttaa ikuista Jumalaa, eikä Hänen voimaansa voi käyttää pahaan tarkoitukseen, sillä Jumala on rakkaus. On siis ihan turhaa arvostella muiden ihmisten rukousaiheita, Jumala hoitaa kaiken oikein ja Jumalan suuruus ja viisaus täytyy ymmärtää tässä asiassa.

Toisinaan toisen ihmisen rukouksen arvosteluun kätkeytyy sydämen kateus, mikä ei ole hyväksyttävää. Arvostelija pelkää, että rukoilija saa Jumalalta enemmän, kuin hän itse on saanut. Jumalan rikkaudet ovat rajattomat, eivätkä ne lopu kulumalla. Yhden rukoilijan saama siunaus ei ole toiselta pois, vaan se kasvattaa kaikkien uskoa siihen, että Jumala on hyvä.

Rukousaiheiden arvostelulla ei kukaan voi muuttaa Jumalan antamia siunauksia, mutta sillä voidaan lannistaa rukoilija ja pahimmillaan jopa eksyttää kokonaan pois Jumalan luota, kuten Jeesus sanoi : ’he molemmat kuoppaan lankeavat’. Älkäämme tehkö sitä kenellekään, sillä jokainen vastaa Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla omista teoistaan, varsinkin Jumalan omien eksyttämisestä. Älä usko, jos sinua kielletään rukoilemasta hyvää, sillä se on vain puhujan oma erehdys, eikä siinä ole Pyhä Henki mukana.

Sain tämän edellisen Raamatun kohdan Jumalalta, joka avaa minulle aina oikean kohdan siihen aiheeseen, mikä milloinkin sydämen päällä on. Se vahvistaa minun uskoani siihen, että aiheeni ei ole väärä, vaikka se tässä tapauksessa ojentaa puhujia. Jokainen uskova tarvitsee välillä hengellistä ravistelua, se on Jeesuksen tapa noutaa eksyneet lampaat takaisin. Kaikessa ravistelussa on siis kyse Jeesuksen rakkaudesta, eikä suinkaan siitä, että kilpaillaan ’paremmuudesta’. Puhdas usko vie perille taivaan kotiin ja sitä Jeesus haluaa meille kaikille. Hän haluaa viedä meidät kaikki kotiin.


”Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: ’Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.'”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 9 : 8 – 9

Rukoilethan muiden puolesta – katso Esirukouspyynnöt täältä

Photo by Gabriela Palai on Pexels.com