Ateistien vihapuheet, kristittyjen armon viestit ja Itämaan tietäjät

on

”Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden; jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla.”

Paavalin kirje kolossalaisille 2 : 1 – 4

Luin nettilehden artikkelin, jossa annettiin ympäripyöreästi ymmärtää, että kristinusko on huijaus. Osallisena oli haastateltu teologian professoria. Ennenkaikkea kiinnitin huomiota kommentteihin. Ateistien kommentit lähentelivät jo melkein vihapuheita ja kansanryhmää kohti kiihottamista, he kun saivat artikkelista pontta vastustaa evankeliumia. Uskovien kommentit olivat lempeitä ja rakkaudellisia. Epäusko ja viha kulkevat usein käsikädessä, niin myös usko ja lempeys.

Tyypillisin vastaväite ateisteilla on, että ’kristityt tappavat ihmisiä’. Asiahan on päinvastoin, kristittyjä vainotaan ja tapetaan oikeasti joissakin maissa lähes joka päivä, muiden uskontojen taholta, jotka eivät tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi. En ole koskaan kuullut, että kristityt kulkisivat joukolla tappamassa ihmisiä täällä Suomessa, Jeesuksen sanoma on rauhan sanoma. Yksittäisten kristittyjen väärät teot eivät todista Jumalan olemassaoloa vastaan, ne ovat vain ihmisten omia virheitä, mutta ateistit käyttävät niitä yleistävinä negatiivisina ennakkoluuloina kristinuskoa vastaan ja nettilehdet sallivat sen. Eihän vastaavia kirjoituksia sallita esim. ihonväriä tai muuta uskontoa vastaan. Jeesus tiesi tämän ennalta ja varoitti meitä uskovia siitä, joten mikään ei tule yllätyksenä, mutta se on silti väärin mustamaalata kristinuskoa ja uskovia, vieläpä omassa maassamme, jossa kristinusko on vallitseva uskonto.

Teologian professori sanoi artikkelissa, että ’näppärästi’ on ’keksitty’, että kristinuskoa on levitettävä koko maailmaan. Kristinuskon levitys perustuu Jeesuksen lähetyskäskyyn ja profetioihin. Jeesus sanoi esimerkiksi näin:


”Ja hän sanoi heille: ’Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa.’ Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

Ja hän sanoi heille: ’Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen [Pyhän Hengen], jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.”

Johanneksen evankeliumi 24 : 44 – 49

Moni ateisti ja jotkut uskovatkin lukevat ’hauki on kala, hauki on kala’ – tyyppisesti Raamattua, eivätkä tunne totuutta Sanan takana. Ei ihme, että Raamattu sitten tuntuu satukirjalta, varsinkin kun julkisesti todistellaan, että jotkut Raamatun asiat on ’napattu’ muista uskomuksista. PYHÄ HENKI opettaa ja kirkastaa Kristuksen. Ilman Häntä emme mitään ymmärrä. Sen vuoksi Kristus on uskallettava ottaa ensin elämän Herraksi, ennenkuin Hänet oppii kunnolla tuntemaan Pyhän Hengen kautta. Sen jälkeen alkaa ymmärrys totuuteen ja Raamatun Sanaan.


”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.”

Paavalin kirje roomalaisille 8 : 14

Artikkelissa mainittiin katoliset, ortodoksit ja evankelisluterilaiset. Monen ateistin mielestä ne ovat samoja asioita, mutta niinhän ei ole. Ortodokseilla on useita erilaisia taikauskoisia tapoja. He uskovat, että Marian muotokuva, tai jokin vesialue voi tehdä ihmeitä , jne. Luterilaisuudessa ei palvota esineitä, luonnonilmiöitä, eläimiä, taivaankappaleita tai kuvia, sillä Jumala on niiden palvomista vastaan. Jumala on elävä Henki, joka on kaikkialla. Ihmeitä tapahtuu Jumalan Sanassa. Katolisuudessa ihmisen täytyy omilla hyvillä teoillaan ansaita taivaaseen pääsy, luterilaisuudessa me pelastumme vain Kristuksen lunastaman armon kautta, omat teot eivät yksin pelasta.

Muista uskonnoista sen verran, että Jehovan todistajillakin on eriäviä näkemyksiä suhteessa luterilaisuuteen. He eivät usko, että Jeesus olisi Pyhä Jumala, vaan luotu, joka hallitsee taivaan valtakuntaa. He eivät usko helvettiin, vaan kadotukseen, eli jumalattomien lopulliseen häviämiseen. Nämä käsitykset eroavat meidän Raamatusta, vaikka heillä tietääkseni on käytössä myös Kirkkoraamattu heidän oman käännöksensä lisäksi. Raamattu sanoo selvästi, että Jeesus oli jo maailman luomisessa mukana, joten Hän ei ole ’luotu’ olento, vaan yhtä Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa. Jehovan liike syntyi USA:ssa 1870-luvulla, jolloin varakas liikemies Charles Russel aloitti sen. Hän ennusti Jeesuksen tulon vuoteen 1914. Jehovan todistajat pitävät Jeesusta arkkienkeli Mikaelina, joka palasi silloin maan päälle ’näkymättömästi’, koska Jeesus ei näkyvästi tullut profetian mukaan. Sekin on ristiriidassa Raamatun sanoman kanssa, joka kertoo, että Jeesus tulee suurella kirkkaudella ja pauhulla takaisin, eikä Hänen tulostaan kukaan tiedä aikataulua etukäteen. Raamattu kertoo myös, että enkelit ovat eri asia, he ovat palvelevia henkiä. Jehovien päättävä elin on New Yorkissa, johon kuuluu 9 miestä, jotka päättävät liikkeen Raamatun tulkinnasta. Muut kristityt seurakunnat eivät pidä heitä kristittyinä, mutta he itse uskovat olevansa ainoita oikeita uskovia. Jehovat uskovat, että vain heidän kasteensa on pätevä, babtistit taas eivät pidä Jehovien kastetta pätevinä, koska he eivät tunnusta Pyhää Kolminaisuutta; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jehovan todistajat voivat erottaa yhteisöstään jäsenet, jotka tekevät näkyvää syntiä; homous, haureus, veren syöminen, uhkapelit, alkoholi liiallisena, poliittinen toiminta, ym. Erotettujen kanssa jehovat eivät saa olla tekemisissä, vaikka he olisivat sukua. Jeesus opetti kyllä anteeksiantoa. Jehovan todistajilla on velvollisuus jakaa uskoaan ja he ovat toimineet ovelta-ovelle saarnaten ennen koronapandemiaa. Ovelta-ovelle opetuksessa on se riski, että joku muu voi hyväksikäyttää tätä systeemiä tunkeutuakseen toisten koteihin rikollisissa tarkoituksissa. Vaikka ihmisellä olisi Raamattu kädessä, hän ei välttämättä ole uskovainen. Tämä vain varoituksen sanana, että kaikkia tuntemattomia ei kannata päästää omaan kotiinsa.

Helluntailaisuus poikkeaa myös jonkinverran luterilaisuudesta. Se on saanut alkunsa 1900-luvun alussa Los Angelesissa. Liike korostaa aikuiskastetta, kielilläpuhumista, ihmeparantumisia ja karismaattisia hurmoskokouksia. Liikkeeseen kuuluu noin neljännes maailman 2 miljardista kristitystä. Oppi korostaa erityisesti Jeesusta vapahtajana, Pyhää Henkeä ja armolahjoja. Profetoiminen kuuluu myös heidän oppeihin. He uskovat Pyhään Kolminaisuuteen, mutta eivät kasta vastasyntyneitä vauvoja, kuten eivät babtistitkaan. Jeesus sanoi kuitenkin : ’Antakaa lasten tulla minun tyköni’. He uskovat uudestisyntymiseen yksin armosta. Helluntailainen uskonkäsitys on ekumeeninen, he voivat tuntea uskonyhteyttä myös luterilaisen kanssa. Raamattu sanoo: ’Jokainen, joka tunnustaa Kristuksen, on Jumalasta.’ Helluntailaisten talous perustuu lahjoituksiin. Alkuaikoina helluntailaisuuden tarkoitus oli palauttaa alkukristillisyys kaikkiin kristillisiin kirkkokuntiin, mutta he kokivat vastustusta ja perustivat paikallisseurakuntia. Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta lain edessä. Osa helluntailaisista kuuluu helluntaikirkkoon, osa luterilaiseen kirkkoon ja osa ei kumpaankaan. Oppi on ottanut luterilaisilta vanhurskauttamisen, metodisteilta pyhityksen, babtisteilta aikuiskasteen, ja heidän omaa oppiaan on oppi Pyhästä Hengestä. Jeesus puhui Pyhästä Hengestä, joten se perustuu Raamattuun. Tietääkseni he eivät Jeesuksen opettamaa ehtoollista toimita kokouksissa, mutta yksityisesti ehkä kotonaan. Helluntailaiset, babtistit, lestadiolaiset ja jehovan todistajat tuomitsevat homouden, abortit ja avioerot. Helluntailaisten joukossa on kyllä eronneita ihmisiä, myös evankelistoissa. Helluntailaiset pitävät babtistien uskontoa ’kuivana’, sillä babtistit toteuttavat tarkasti Raamatun Sanaa. Raamattu kyllä opettaa elävää uskoa ja esim. tv-ohjelmassa ’Kosketuskohta’ babtistipastori Charles Stanley puhuu elävän Jumala-yhteyden puolesta, hän on esimerkiksi puhunut usein, kuinka Jumala vastaa hänelle. Helluntailaiset värväävät puhujiksi kasteessa uudestisyntyneitä kristittyjä, jotka toimivat evankelistoina, vaikka Raamatun tuntemus olisi heillä vielä vähäistä. Raamattu on heille tärkeä, mutta ei niin tärkeä, kuin yksilöiden omat hengelliset kokemukset.

Evankelisluterilaisuus on uskonoppi, johon useimmat suomalaiset ovat tottuneet. Me uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, Jeesuksen opettamiin sakramentteihin; vauvakasteeseen ja ehtoolliseen. Meillä on kirkot Herran pyhinä huoneina, risti symbolina (jota jehovat eivät hyväksy), virret, Jeesuksen lunastama armo, Pyhä Henki, Taivaan Isä, Raamatun Sana, esirukoukset, hyväntekeväisyys ja rippikoulut. Luterilaisuus ilmenee hillitymmin kuin amerikkalainen karismaattinen helluntailaisuus, mutta ei henkilökohtaisessa uskossa yhtään vähäisempänä. Kirkossa luterilainen istuu nöyrästi pää painuksissa kädet ristissä kun rukoilee. Helluntailaiset nostavat kädet ilmaan, kun he ylistävät Jeesusta. Luterilaisten suuntaus ’Rukoilevaiset’ rukoilevat polvillaan ja naiset käyttävät huivia. Tärkeintä on kunkin oma henkilökohtainen suhde Jumalaan ja täydellinen usko armoon. Luterilaisuudessa on ollut kiistoja naispappeudesta ja homoliitoista, mutta molemmat on sittemmin sallittu, kuin myös eronneiden uudelleen avioituminen. Jotkut luterilaiset ovat edelleen näitä asioita vastaan, mutta jotkut toiset uskovat, että pääasia on, ettemme aja ihmisiä ulos kirkosta. Jeesus armahti rikollisia, huorintekijöitä ja muita syntisiä. Se, mistä Jeesus nuhteli eniten, oli heikko usko ja ihmisten tapa tuomita toinen toisiaan.

Jeesus opetti, että Taivaan valtakunta on jokaisessa meissä. Jumala elää meidän jokaisen omassatunnossa, vaistossa ja kyvyssä tuntea rakkautta.

Jeesus ei tarkoittanut, että Hänen opetuksistaan kiisteltäisiin eri lahkoissa ja suuntauksissa. Meillä on sama Raamattu, yksi ja sama Jumala ja sama Jeesus. En ole uskontojen yhdistymisen puolella, mutta jokin sovinto pitäisi kristityillä keskenään olla. Emme ainakaan saa tuomita ketään, sillä se on Jeesuksen opetuksen vastaista.


”Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne.”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 6 : 12

Teologian professori piti ilmeisesti kolmea Itämaan tietäjää (kuningasta) kuvitteellisina, ainakin sen kuvan sain artikkelista. Hän väitti, että Jeesus olisi ollut jo taapero, jos/kun tietäjät saapuivat lapsen luo, koska matka oli niin pitkä. Tosiasiassa tietäjät ovat voineet hyvinkin todennäköisesti lähteä liikkeelle ajoissa, osuakseen paikalle Jeesuksen syntymän aikaan.

Saksalainen tähtitieteilijä J. Kepler havaitsi vuonna 1603 Jupiterin ja Saturnuksen konjuktion Marsin kanssa. Hän laski, että tällainen oli tapahtunut 7 eKr. Myös muutkin tiedemiehet ovat tämän konjuktion todenneet jälkeenpäin.

Sitä pidettiin Jeesuksen syntymän aikoihin tähtientutkijoiden mielestä kohtalokkaana ajanjaksona (Fatalis Annus) koska Jupiter ja Saturnus kohtasivat Kalojen tähtikuviossa. Meedialaiset tai persialaiset tähtien tutkijat eli Itämaan tietäjät lähtivät kulkemaan uteliaana kohti kirkkaana loistavaa, kolmen tähden valoa Betlehemiin, odottaen jotain suurta tapahtuvaksi. Siellä asui paljon juutalaisia, joilta tietäjät saivat kuulla Vanhan Testamentin profetioita Messiaasta, ja Hänen syntymänsä yhteydessä näkyvästä tähdestä. Tietäjät löysivät Jeesus lapsen ja veivät Hänelle lahjoja kunnianosoituksena, niinkuin Kuninkaalle kuuluukin. Messiasta oli jo odotettu laajoilla alueilla, jonka mukaan Juudeasta oli nouseva maailmanhallitsija. Jeesuksesta tuli erilainen hallitsija, kuin kukaan osasi silloin aavistaa. Syntyikö Jeesus jo ennen ajanlaskumme alkua, vai kestikö tähtien muodostelma 7 vuotta taivaalla, vai odottivatko tietäjät 7 vuotta Jeesuksen syntymää, nuo ovat sivuseikkoja. Pääasia on, että Jeesus tuli pelastamaan maailman, sillä meillä kenelläkään ei muuten olisi armoa Jumalan edessä.


”Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.”

4. Mooseksen kirja 24 : 17

Talmud sanoi vanhan perimätiedon mukaan : ”Kun Messias ilmestyy, idästä nousee tähti, joka säteilee kuudessa värissä.” Rabbi Abrabanel selitti näin: ”Kalojen tähtikuviossa oli kolme vuotta ennen Mooseksen syntymää huomattava tähtien yhtyminen, maasta päin katsoen. Toinen yhtyminen on tapahtuva Messiaan syntymän edellä.”Photo by Avery Nielsen-Webb on Pexels.com