Maailman puhe on pimeyttä, Kristuksen sanat ovat valoa

”Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin.

Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu, ne, jotka sanovat: ’Kielemme voimalla me olemme väkevät: huulemme ovat meidän tukemme; kuka on meille herra ?’

’Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen’, sanoo Herra, ’tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöitsee’.

Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.

Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta.

Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa.”

Psalmi 12 – Daavidin virsi

”The words of the Lord are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.”

Psalm 12 : 6 (7)

Tänään on valvomisen sunnuntai kirkkovuodessa. Kristuksessa voimme valvoa monin eri tavoin, jotta olemme valmiita Hänen tuloonsa hetkenä minä hyvänsä. Yksi tapa on valvoa sitä, mitä puhumme. Meidän puheemme tulee olla aina Kristuksen mielen mukaista, ei maailman mukaista. Maailman puhe on negatiivista, se on vailla uskoa, toivoa ja rakkautta. Maailman puhe tulee pimeyden vallasta; se masentaa ja peittää toivon. Maailman puhe kadehtii ja on vahingoniloinen pilkkaaja.

Kristus antaa rakkauden ja valon kielen; sellainen puhe lohduttaa ja antaa toivoa. Maailma vastaa siihen, että se on naiivia, koska maailma ei tunne valoa. Maailman puhe eksyttää pois valon valtakunnasta ja syyttää armottomasti kuolemaan asti. Kun valvomme Kristuksessa, me pidämme kiinni rakkauden ja armon sanomasta, riippumatta siitä, mitä maailma ympärillämme sanoo. Jumala loi koko maailman Sanallaan, on siis tärkeää, mitä sanomme, sillä valon sanat lisäävät valoa maailmaan.

”Ja Jumala sanoi: ’Tulkoon valkeus’. Ja valkeus tuli.”

1. Mooseksen kirja 1: 3

Taivaan Isän siunausta. Rukoilethan muiden puolesta, katso esirukouspyynnöt täältä