Mitä yhteistä on valkeudella ja pimeydellä ?

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä ? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä ?

Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar ?

Ja mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa ?

Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat ?

Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ’Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.’

Sentähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.’ ”

Paavalin toinen kirje korinttolaisille 6 : 14 – 18

Paavali tarkoittaa näissä sanoissa uskovan yksityiselämän ihmissuhteita. Hän ei tarkoita sitä, että uskovat saisivat sulkea seurakunnan ovia epäuskoisilta. Kaikkien, jotka haluavat, tulee saada kuulla evankeliumia. Joillekin evankeliumi avautuu heti, joillakin toisilla prosessi vie aikaa enemmän. Ihminen, joka elää maailmallista elämää, mutta käy silti seurakunnan tapahtumissa tai kirkossa, voi olla matkalla Jeesuksen tuntemiseen, vaikka se ei vielä näkyisi hänen elämässään ulospäin. Olen kuullut turhan monta kertaa, kuinka uskovat keskustelevat keskenään siitä, että epäuskoiset tulisi ajaa ulos seurakunnasta. Ei niin, vaan juurikin puolivälissä matkaavat tarvitsevat seurakunnan tukea eniten.

Me joudumme tekemisiin epäuskoisten kanssa jatkuvasti; työssä, koulumaailmassa, sukulaisten seurassa, harrastuspiireissä, naapurisuhteissa ja monessa muussa tilanteessa, joten täydellistä eristäytymistä suhteessa epäuskoviin ei voi toteuttaa, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Tarpeellista on kuitenkin varoa epäuskoisen seuran vaikutuksia omaan elämään ja oppia perääntymään houkutuksista, jotka eivät uskovalle sovi. Esimerkiksi uskovan ei tarvitse osallistua firman pikkujouluihin, jos siellä käytetään alkoholia, vaikka muuten haluaisikin pitää yllä hyviä ihmissuhteita työpaikalla.

Myös TV-ohjelmissa on uskovalle epäsopivia ohjelmia, joiden arvomaailma on maailmallinen. Maailman arvot tulevat vastaan myös Internetissä, kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja musiikissa. Itse olen huomannut, että sen jälkeen kun aloin lukemaan Raamattua, mikään muu kirja ei ole tuntunut merkitykselliseltä, jos kirjoittajalla ei ole omaa uskoa. Vaikutuksille alttiin ihmisen on siis hyvä välttää maailmallisia medioita ja harrastuksia. Nuorten, jotka etsivät itselleen poika- tai tyttöystäviä, olisi parasta etsiä kumppania seurakunnasta, jotta arvot olisivat samanlaiset. Pahin houkutus maailmalliseen elämään tulee läheiseltä ihmiseltä ja sen vuoksi on tärkeää valita tarkkaan, kenen ystäväksi ryhtyy. Seurakunnan jäsenten keskinäinen sopu ja kunnioitus toinen toisiaan kohtaan on hyvin tärkeää, sillä mitä muuta hedelmällistä seuraa meillä voisi olla ?

”Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.

Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.”

Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5 : 8 – 10

”Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta.”

Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5 : 15 – 17