5 erilaista epätäydellistä tapaa julistaa Evankeliumia

Olen huomannut, että on ainakin 5 erilaista tapaa julistaa Raamatun Sanaa. Tämä luokittelu ei ole sarkasmia eikä syyttelyä, vaikka voi siltä ensin vaikuttaa. Luethan siis artikkelin loppuun asti.

Epäuskoiset eli uskottomat ovat kaikkein ankarimpia arvostelijoita uskon julistajia kohtaan, he vaativat täydellistä esimerkkiä ja opetusta, vaikka eivät itse usko. Jos uskova itse tai uskon julistus eivät ole täydellisiä, epäuskovat pitävät usein Raamatun Sanaa humpuukina ja satuna. Siitä huolimatta evankeliumi uppoaa kuin ihmeen kautta epätäydellisestäkin saarnasta monien ihmisten sydämeen ja alkaa vaikuttamaan elämässä kauniilla tavalla. Sen saa aikaan Pyhä Henki.

Ehkä uskovan ihmisen perusluonteesta ja uskon tasosta riippuu se, mihin julistamisen tapaan hän on taipuvainen, tai siinä on Jumalan suunnitelma takana. Kaikissa julistamisen tavoissa on hyvät ja huonot puolensa, mutta mehän olemmekin vain ihmisiä. Vain Herramme Jeesus Kristus on täydellinen. Tässä siis eriteltynä 5 erilaista tapaa, kuinka olen nähnyt evankeliumia julistettavan.

  • Synnin saarnaajat puhuvat enimmäkseen maailmanlopun enteistä ja uskovat tietävänsä, että juuri nyt elämme lopun aikoja ja että maailmanloppu tulee pian. He keskittyvät kauhistelemaan toisten syntejä ja maailman pimeyttä ja uhkailevat helvetillä. Heidän saarnansa ovat enimmäkseen negatiivisia, kiivaita ja ankaria. He unohtavat, että Jeesus käski ottamaan malkan ensin omasta silmästä, ennenkuin rikan toisen silmästä. Pahimmillaan heidän puheensa aiheuttavat epäuskovissa ja myös joissakin uskovissa pelkoa, toivottomuutta ja pakenemista kauemmas Jumalan vihasta. He asettuvat itse Jumalan asemaan tuomioissa ja maailmanlopun ennustuksissa. Parhaimmillaan he saavat ihmiset kääntymään synnintuntoon ja sitä kautta pelastukseen Jumalan pelossa. Raamattu kehoittaa ’Jumalan pelkoon’, mikä tarkoittaa Jumalan pyhyyden ja kaikkivaltiuden kunnioittamista. Synti ja maailman pahuus on todellista, mutta epäuskovat eivät näe sitä kyllin selvästi kääntyäkseen pyhän Jumalan puoleen. Tarvitaan näitä ’peilejä’, jotka peilaavat pimeyttä Jumalan silmin nähtynä.
  • Armon julistajat puhuvat vain Jumalan rakkaudesta ja armosta. Heille ei syntiä ole, sillä Jumala on antanut kaiken anteeksi Kristuksen syntien lunastuksessa. Jumalan käskyt ja Jeesuksen opetukset eivät paljoa heille merkitse armon alla. He julistavat helppoa uskonelämää, jossa omia tekoja ei tarvitse vahtia, koska kaikki on jo etukäteen annettu anteeksi. Pahimmillaan he eksyttävät ihmiset kahden tien – uskon ja maailmallisen tien – kulkijoiksi, joka ei välttämättä vie pelastukseen, vaikka ihmiset uskovat siten pelastuvansa. Parhaimmillaan heidän luokseen on helppoa tulla mistä lähtökohdasta tahansa ja saada kaikki synnit anteeksi kerralla, kokonaan ja ainiaaksi. He ovat evankeliumin ilosanoman levittäjiä, jotka eivät tuomitse ketään.
  • Toivon lähettiläät tuntevat koko Raamatun läpikotaisin ja näkevät laajempana kokonaisuutena Jumalan suunnitelmat, profetiat, ihmeet, siunaukset ja lupaukset. He näkevät nykyajassa lopun merkkejä, mutta eivät ennusta maailmanloppua, sillä he muistavat Jeesuksen sanat siitä, ettei yksikään ihminen tiedä päivää, eikä hetkeä, milloin Ihmisen Poika tulee takaisin. He tietävät, että maailmanloppu ei tule ennen tuhatvuotista rauhan valtakuntaa, jota johtaa Herramme Jeesus Kristus yhdessä pyhien kanssa uudesta Jerusalemista käsin, joka laskeutuu taivaasta. Toivon lähettiläät pitävät yllä toivoa loppuun asti. ”Usko ja toivo ja rakkaus – ja suurin niistä on rakkaus.” He uskovat Jumalan rakkauden voimaan ja Kristuksen vereen, joka puhdistaa mustimmatkin synnit lumivalkoisiksi. He uskovat armon rinnalla myös Jeesuksen opetuksiin ja kymmeneen käskyyn ja noudattavat niitä itse arjessaan. He tunnustavat, etteivät he tiedä Jumalan tahdosta kaikkea, ja tyytyvät jättämään Herran haltuun vaikeimmat kysymykset. He tasapainoilevat Herran tahdon mukaisesti ja kaikesta maailman pahuudesta ja katastrofeista huolimatta uskovat, että usko voi siirtää vuoria. He uskovat Jumalan ihmeisiin yhtä paljon kuin kirjoitettuun Sanaan. Pahimmillaan heidän julistuksensa on vaikeaselkoista, epäuskoinen kuulija ei ehkä heti ymmärrä Jumalan koko kuvaa ja kuulija voi saada ristiriitaisen kuvan Raamatun Sanasta. Parhaimmillaan he julistavat rehellistä kokonaiskuvaa Jumalasta, joka on sekä rakkaus jokaista ihmistä kohtaan, että myös viha syntiä kohtaan. Toivon lähettiläiltä voi kysyä enemmän kysymyksiä kuin muilta, sillä he tuntevat sekä Raamatun Sanan, että myös omakohtaiset kokemukset ihmeellisestä Jumalasta.

  • Ihmeiden todistajat puhuvat lähinnä Jumalan tekemistä ihmeistä, näyistä ja profetioista. He ovat saaneet enemmän Taivaan valtakunnan suoraa informaatiota kuin uskovat yleensä. He ovat kohdanneet Jeesuksen tai enkeleitä, tai käyneet hengessään taivaassa, jotkut myös helvetissä. He ovat todistaneet Jumalan tekemiä ihmeparannuksia ja muita ihmeitä. Pahimmillaan epäuskoiset eivät ole valmiita kuulemaan näin korkeaa tietoa ja epäilevät, ehkä myös pelästyvät Jumalan voimaa. Jotkut epäuskoiset ja jotkut uskovatkin luulevat, että ihmeidentekijä kaiken takana onkin paholainen, eikä Jumala. Kuulijat unohtavat, että Jeesus teki ihmeitä ja Hän antoi saman voiman apostoleille ja kaikille muille uskoville. Ihme, jonka Jumala tekee, tulee olla Jumalan kunniaksi, siitä ei saa antaa kiitosta paholaiselle tai ihmisille. Parhaimmillaan nämä todistukset vahvistavat kuulijoiden uskoa elävään Jumalaan ja antavat toivoa sairauksien ja vaikeuksien keskellä kamppaileville. Jumala voi yllättää ihmeillään kenet tahansa, eikä ihminen voi sitä itse saada aikaan.

  • Kirjaimelliset opettajat keskittyvät tiukasti järjellä vain Raamatun Sanan opetuksiin, eivätkä usko nykyajan ihmeisiin ja näkyihin. He uskovat, että ihmeet loppuivat apostolien mukana. Pahimmillaan he eivät tunnista Sanassa piileviä vertauskuvia ja syviä merkityksiä, eivätkä muista sitä, että Jumala on alku ja loppu, eli ikuisesti sama, mikä merkitsee sitä, että Jumalan ihmeet kuuluvat myös nykyaikaan. Heidän uskonsa voi olla ’kuivaa’ järkeilyä ja analysointia, ei siis palavaa ja elävää Sanan tulta. He eivät usko yleensä edes Pyhän Hengen johdatukseen, joten he eivät voi opettaa siitä. Parhaimmillaan he ovat uskollisia Sanalle, eivätkä muuttele Raamatun Sanaa oman mielensä mukaan. He hyväksyvät parhaiten sen, että uskovankin elämässä voi olla vaikeuksia ja sairautta, jota Jumala ei paranna.

Jos olet saanut yksipuolista tai riittämätöntä evankeliumin julistusta, anna se puhujalle anteeksi. Jeesus kehoitti antamaan anteeksi 7 x 70 kertaa, eli loputtomasti. Kaikki me olemme vain epätäydellisiä ihmisiä ja jokainen kulkee uskon tiellään omaa tahtiaan. Joidenkin ihmisten Sanan tieto ja ymmärrys on korkeampaa, joidenkin vähäisempää, eikä se aina riipu koulutuksesta. Joillakin on paremmat puhujan lahjat kuin toisilla. Usko ei tee ihmisestä täydellistä hetkessä. Me kasvamme uskossa elämämme loppuun asti ja elämän lopussakin meille voi tulla vielä viimeiset kiusaukset.

Tärkeintä on ottaa Jeesus elämämme Herraksi, Hän kasvattaa meitä rakkaudessa ja armossa Pyhän Hengen ja Sanan kautta. Uskonelämä on monipuolista syvällisyyttä ja rauhaa – sekä salaperäistä, että läpinäkyvää totuutta – ihmeellisiä ihania yllätyksiä ja elämänviisautta – turvaa ja eheyttä – ohjausta ja suojelua – maanläheistä ja korkealentoista taajuutta – ikuisuutta rakastavaa vahvaa elämänvoimaa, joka voittaa pimeyden Kristuksen valossa ja armossa.

Kristus tekee lopulta epätäydellisestä uskon julistuksesta täydellisen, sillä Sana oli olemassa jo ennen maailman luomista ja tulee olemaan ikuisesti, vaikka kaikki muu katoaa.

”Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ’Kuka on suurin taivasten valtakunnassa ?’ Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Jumalan valtakuntaan. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.’ ”

Matteus 18 : 1 – 5
Photo by Franck Denis on Pexels.com