Jumalan Henki puhdistaa

”Ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä ?”

Paavalin 1. kirje korinttolaisille 3 : 16

Maailma opettaa, että viha on tarpeellista. Jumala osoittaa pyhityksellään, että viha on tarpeetonta.

Jumalan Henki puhdistaa pois epäpyhiä ajatuksia ja tunteita. Viha ja katkeruus väistyvät, pelko ja epävarmuus eivät enää vaivaa. Häpeä on puhdistettu pois. Vallitsee sisäinen ihana rauha ja luottamus Kristuksessa. Sielu saa levätä Jumalan rakkaudessa.

”Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: ’Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa’; ja vielä: ’Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi.'”

Paavalin 1.kirje korinttolaisille 3 : 19 – 20

Photo by Josh Hild on Pexels.com