Nainen ja mies Jumalan kuvina

on

”Ja Jumala sanoi : ’Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.

Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.”

1. Mooseksen Kirja 1 : 26 – 28

”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.”

1. Mooseksen Kirja 2 : 7

”Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.

Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.

Ja mies sanoi : ”Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu.”

Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.”

1. Mooseksen Kirja 2 : 20 – 25

Joku on joskus sanonut; ”koska Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta, nainen tarkoitettiin tasa-arvoiseksi miehen rinnalle. Jos nainen olisi tarkoitettu alempiarvoiseksi, hänet olisi luotu miehen jalan luusta, jos taas ylempiarvoiseksi, nainen olisi luotu miehen pään luusta.”

Molempien sukupuolten tulee kunnioittaa toinen toisiaan ja lasten tulee kunnioittaa vanhempiaan. Vanhempien tulee kasvattaa lapsiaan, mutta myös arvostaa ja rakastaa heitä. Rakkauden laki Raamatussa korostaa kaikkien ihmisten keskinäistä kunnioitusta.

Vaikka nainen luotiin miehestä, nainen on kuitenkin Luojan luoma ja Jumalan kuva, kuten luomiskertomus opettaa. Nainen ei ole vähempiarvoinen sen vuoksi, että hänet on miehestä luotu, vaan nainen luotiin miehestä, jotta toteutuisi Jumalan tahto avioliitosta ja siitä, että tietyt ihmiset kuuluvat toinen toisilleen jo syntymästä asti. Monet ihmiset uskovat, että on olemassa vain yksi ainoa oikea ihminen, joka on tarkoitettu puolisoksi. Useat ihmiset tunnistavat ihmeellisesti Sen Oikean jo hyvin pian ensitapaamisen jälkeen. Monet pariskunnat ovat toistensa näköisiä, tai heillä on sama kävelytyyli tai hymy, tai muuta samankaltaisuutta. Tämäkin seikka vahvistaa sitä, että Jumala on luonut lähes jokaiselle ihmiselle yhden ainoan oikean elämänkumppanin.


 ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi.’

Matteus 19 : 4

”Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

Matteus 19 : 6


Jumalan tahdon mukainen kahden ihmisen – miehen ja naisen – yhdistäminen yhdeksi lihaksi on tapahtunut jo luomistyössä aikojen alussa. Jeesuksen varoitus; ’sitä älköön ihminen erottako’ koskee pariskuntia, jotka ovat Jumalan suurissa suunnitelmissa luodut  toinen toisilleen jo ennen syntymää. Ei turhaan käytetä sanontaa; ’Match made in Heaven’ eli ’Yhteensopivuus luotu jo Taivaassa’.


HOMOUDESTA


”Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu. Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon.”

Matteus 19 : 11 – 12, Jeesuksen sanoja

Jeesus ei tarkentanut tuota lausetta: ’.. niitä, jotka jo syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia’. Jos Hän tarkoitti sillä homoseksuaaleja, Jeesus siinä tapauksessa tiesi, että homoseksuaalisuus on joillakin ihmisillä syntyperäinen ominaisuus. Jeesuksen olisi ollut hyvä nimetä tarkemmin, mitä Hän tarkoitti, mutta siihen aikaan ei ollut kai olemassa sanoja ’homoseksuaali’ tai ’muun sukupuolinen’. Mitä muuta Hän olisi voinut tuolla lauseella tarkoittaa kuin homoseksuaaleja ? Jeesus kehoittikin ihmisiä itse sovittamaan nuo sanat itseensä, jos tarpeen.

Apostoli Paavali kirjoitti näkemyksiään homoudesta, mutta Jeesus puhui tästä asiasta vähemmän, tai ainakaan Hänen sanojaan tästä asiasta ei ole kirjattu enempää muistiin. Jätänkin tämän kiperän kysymyksen mieluusti Herran haltuun, sillä Hän tietää tahtonsa parhaiten. Pyhä Henki on paras opastaja tässäkin asiassa, joten jos olet homoseksuaali, rukoile vastaus suoraan Herralta tähän asiaan, Hän kyllä vastaa. Jumala rakastaa jokaista luotuaan ja auttaa siinä missä tarvitaan. Armo on lunastettu jokaiselle ihmiselle Jumalan edessä.


”Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.”

Jaakobin kirje 1 : 5 – 6

Lisäys 11.9.2020 : 

Olen lukenut jostain, että homoseksuaaleilla olisi erilaiset kromosomit kuin heteroilla.  Poikkeavuus ei ymmärtääkseni tarkoita välttämättä sairautta. Täältä voi lukea jotain yleistä sukupuolikromosomeista, vaikka siinä ei puhutakaan homoseksuaalisuudesta. Tässä siitä katkelma:

”Sukupuolikromosomien epänormaali määrä voi aiheuttaa erilaisia häiriöitä. On mahdollista, että X-kromosomeja on enemmän tai vähemmän kuin normaalisti. Turnerin oireyhtymässä naisella on vain yksi X-kromosomi (X0). Klinefelterin oireyhtymässä miehellä on yksi tai useampi ylimääräinen X-kromosomi. Yleensä tällaiset yksilöt ovat steriilejä.” 

Eikö se olisi selventävää, jos homo-trans-bi-seksuaalit saisivat itselleen testituloksen mahdollisesta kromosomipoikkeavuudesta, tai muusta tieteellisestä tutkimuksesta, joka selittäisi heidän suuntautumisensa ?  Tieteellinen tutkimus voisi olla apuna heille, jotka harkitsevat sukupuolenvaihdosleikkausta, mikä on valtavan suuri ja pysyvä muutos ihmisen identiteetille ja keholle. Mikäli kromosomeissa ei näkyisi poikkeavuutta, olisi paikallaan selvittää muuten tieteellisesti tai psykologisesti, mistä joidenkin ihmisten halu muuntua toiseksi sukupuoleksi johtuu. Normaalitilanteessa poika haluaa kasvaa mieheksi ja tyttö haluaa kasvaa naiseksi ja luonnostaan eri sukupuolet vetävät toisiaan puoleensa. Jos ihminen haluaakin olla kaikin tavoin muuta kuin hän biologisesti on, siihen täytyy olla jokin syy olemassa. Se ei ole syrjintää, jos tämä syy halutaan tutkia ja tuoda esille, vaan päinvastoin se on tiedonjanoa ja halua ymmärtää.

Jos esim. nuori mies haluaa pukeutua naiseksi, pohjimmiltaan ei ole kyse siitä, että ihminen vain haluaa saada oikeuden pukeutua kuten haluaa, tai rakastua keneen haluaa. Syy on varmasti syvällisempi, jos ihminen ei viihdy omassa kehossaan, sukupuolisuuntauksessaan, luontaisessa kehonkielessään, pukeutumisessaan  ja ulkonäössään. Kristinusko ja tiede ovat olleet joissakin asioissa eri mieltä, mutta tämä asia vaatisi mielestäni tieteellistä tutkimusta. Kauan aikaa sitten luultiin, että epilepsiakohtaus olisi riivaajan aiheuttamaa, kunnes tiede oikaisi tämän väärän luulon. En voi kristittynä varmuudella väittää, että homoseksuaalisuus olisi ’riivaajan aiheuttamaa’, ennenkuin tiede on perusteellisesti tutkinut tämän poikkeavan suuntauksen.

Homo-bi-trans-seksuaaliset ihmiset taistelevat nyt oikeudestaan tulla hyväksytyiksi yhteiskunnassa, ovathan he joutuneet piilottamaan taipumuksiaan jo vuosituhansia. Mielestäni kristityillä ei ole oikeutta henkiseen lyömiseen sen vuoksi, mitä apostoli Paavali kirjoitti homoseksuaaleista. Yksi käskyistä on : ’Älä tapa’, mikä tarkoittaa myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tärkeintä aina on Jeesuksen armon sanoma. Vanhurskauttamisen jälkeen Taivaan Isä neuvoo henkilökohtaisesti jokaista uskovaa.

Jos uskovat lyövät ovet kiinni kaikkien poikkeavien ihmisten edessä, nämä ihmiset eivät ehkä pääse koskaan tuntemaan Jeesuksen rakkautta ja Pyhän Hengen ohjausta. Jokainen kristitty, joka tuntee henkilökohtaisesti jonkun poikkeavan ihmisen, voi rukoilla viisautta Taivaan Isältä tämän ihmisen kohtaamiseen. Tärkeintä on antaa Jumalan tehdä työnsä, Hän on viisaampi ja taitavampi kuin kukaan ihminen.


”Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. ”

Paavalin kirje galatalaisille 5 : 14


AVIOEROSTA


”Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille: ’Joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.”

Matteus 19 : 8 – 9


Ymmärrän nuo ylläolevat Jeesuksen sanat siten, että vaimon uskottomuus oli ainoa hyväksytty syy hyljätä vaimo. (Tarkoittanee ilmeisesti toisinkin päin, kun oli kyse miehen hylkäämisestä.) Jeesuksen opetuksen mukaan hän teki ’huorin’, jos otti uuden puolison, sillä tämä hylkääjä oli vielä taivaan näkemyksen mukaan liitossa edellisen puolison kanssa. Samasta syystä ei voinut mennä avioon hyljätyn kanssa. Sitten kun edellinen puoliso oli kuollut, oli vapaa ottamaan uuden puolison.

  • Joku on joskus selittänyt tämän Raamatun kohdan niin, että Jeesus antoi nämä ohjeet erolle, koska siihen aikaan ei ollut mahdollista saada virallista lain vahvistamaa avioeroa, kuten nykyisin. Annettiin vain itsekirjoitettu erokirje, jos sitäkään.

Eräässä toisessa Raamatun kohdassa Jumala puhuu suurinpiirtein näin; ’en minä vaimoa syytä, joka miehensä hylkäsi, vaan miestä, joka meni vieraisiin’. Siinä puhutaan vertauskuvallisesti kaupungeista, mutta se on jollain tavalla yhtä näiden Jeesuksen sanojen kanssa.

Jumalan alkuperäinen tahto on, että avioliitto on tarkoitettu naisen ja miehen väliseksi elinikäiseksi liitoksi

Taivaan Isä näkee kuitenkin kaikki olosuhteet ja kuulee ihmisten tunteet ja ajatukset. Jumala näkee, jos perheessä on esimerkiksi vaarallista väkivaltaa, tai muita erittäin vakavia syitä avioerolle, kuten aviopuolison pahat mielenterveys- ja päihdeongelmat. Raamattu kehoittaa antamaan anteeksi 70 x 7 kertaa ja niin monet puolisot tekevätkin tiettyyn pisteeseen asti, mutta valitettavasti joissakin tapauksissa se ei riitä tuomaan rauhaa ja turvallisuutta koteihin, joissa on pieniä lapsia. Jotkut avioerot ovat lasten turvallisuuden vuoksi otettuja, ainoita järkeviä ratkaisuja. Tilanteet joissakin perheissä voivat olla niin tulehtuneita ja vaarallisia, että muuta turvallista tietä ei yksinkertaisesti ole olemassa kuin liitosta ulos lähteminen. Jotkut pakenevat jopa yön selkään omasta kodistaan lasten kanssa.


” Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.”

Matteus 18 : 10


Kuten Jeesus sanoi, kristitty ei saa tuomita ketään toista. Kaikki ihmiset rikkovat Jumalan tahtoa vastaan joka päivä, kuka pienissä asioissa, kuka suurissa, mutta ne kaikki ovat Jumalan silmissä saman arvoisia asioita. Joka on rikkonut yhtä käskyä vastaan, on rikkonut kaikkia käskyjä vastaan, kuten Raamattu sanoo. Jeesus on lunastanut kaikki rikkomukset ristillä ja sen vuoksi myös avioerot annetaan taivaassa anteeksi, kun niitä anteeksi pyydetään Kristuksen nimessä.

Eroperheiden lasten pitää saada kokea, että seurakunta hyväksyy heidän perheensä, vaikka perheessä olisikin vain yksi pääasiallinen huoltaja, joko isä, äiti, isovanhempi tai ottovanhempi. Vaikka eroperhe onkin ulkopuolisten silmissä ’rikkinäinen’ perhe, lasten tulee saada henkisesti siitä eheytyä, kokea onnellisuutta ja rakkautta ja mennä elämässä turvallisesti eteenpäin. Lapsella on oikeus tuntea itsensä ehjäksi ja kokonaiseksi, vaikka toinen vanhempi perheestä puuttuisikin. Lasta ei saa kukaan ulkopuolinen sitoa kiinni ’rikkinäiseen imagoon’, sillä Jeesus on suuri eheyttäjä ja parantaja. Jumala korjaa sen, minkä ihminen rikkoo.

Eräs pastori sanoi kerran, että ’usein erotilanteissa häpeän kantavat viattomat osapuolet ja todelliset syylliset pääsevät kuin koirat veräjästä’. Joissakin tapauksissa voi olla näin, että hän joka kantaa yksin vastuun lapsista, joutuu yhteisön paheksunnan kohteeksi ja se osapuoli, joka pääasiassa aiheutti avioeron, pääsee vastuusta ja paheksunnasta vapaaksi. Tilanteita on tietysti monia, eikä tämä kaikkiin eroihin sovellu. Jeesuksen rakkaus korjaa särkyneitä sydämiä, lapsilta ja aikuisilta. Jeesus parantaa Pyhän Hengen avulla häpeän ja epäonnistumisen tunteet, yksinäisyyden ja pettymykset, kivut ja epävarmuudet. Pyydä rukouksella apua Taivaan Isältä, jos eron jälkeen ahdistaa.

Jos olet nyt tilanteessa missä mietit vaihtoehtoja; pitäisikö sinun erota puolisostasi vai ei, niin sanon saman neuvon kuin äsken : kysy Taivaan Isältä neuvoa ja kuuntele kun Hän vastaa. Jos suhteesi puolisoosi on turvallinen ja luotettava, niin muista ongelmista on kyllä mahdollista selviytyä keskustelemalla ja rukouksella. Toista ihmistä ei voi muuttaa, mutta jos kumpikin osapuoli on valmis muuttamaan omaa asennettaan ja käytöstään, ollaan jo hyvällä tiellä. Luottamus, kunnioitus ja huolenpito toinen toisista ja yhteisistä asioista vie voittoon. Jumalan jälkeen perheen tulisi olla aina ykkönen arvojärjestyksessä, työ ja harrastukset vasta sen jälkeen. Avioliitossa kenenkään ei tulisi tuntea yksinäisyyttä, ja siksi rehellinen keskustelu voi avata kumppanin silmiä huomaamaan toisenkin tarpeet. Syyttelyn sijasta voi tehdä puolisolle kuten haluaisi itselleen tehtävän.

Taivaan Isän siunausta ❤

Aatami ja Eeva – kuva Pixabay