Uskon rukousta kuullaan

”Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun hän [Jeesus] vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan:

”Jeesus, Daavidin poika, armahda minua”.

Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän:

”Daavidin poika, armahda minua”.

Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi: ”Kutsukaa hänet tänne”.

Ja he kutsuivat sokean, sanoen hänelle: ”Ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua”.

Niin hän heitti vaippansa [vaatteensa] päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen:

”Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?”

Niin sokea sanoi hänelle: ”Rabbuuni, että saisin näköni jälleen”.

Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut.”.

Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä”.

Markus 10 : 46 – 52

”Sentähden minä sanon teille; kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”

Markus 11 : 25

Jeesus puhuu anteeksiannosta ja uskosta peräkkäisissä lauseissa ja uskon, että nämä kaksi asiaa täytyvät olla oikein meidän sydämessämme, jotta rukouksemme kuullaan ja niihin vastataan. Useissa evankeliumin kohdissa Jeesus sanoo : ”Sinun uskosi on sinut pelastanut”. Meidän täytyy uskollamme tulla Jeesusta vastaan avoimin ja luottavaisin sydämin, kuten tässä tarinassa sokea tuli Jeesuksen luo, ennenkuin hän sai näkönsä takaisin.

Eräs nuori pastori sanoi: ”Minä haluan uskoa”. Haluaminen ei riitä, vaan meidän täytyy sanoa sydämellämme Jeesukselle : ”Minä uskon”.

Jos sanomme vain ”haluan uskoa”, olemme silloin puolittain epäluuloisia ja vielä maailmassa kiinni. Uskon täytyy olla vakaata luottamusta Kaikkivaltiaaseen ja henkemme täytyy olla täysin auki vastaanottamaan Jumalan rakkautta. On hyvä tarkkailla omaa uskoa, että annammeko maailman epäuskon, kiusausten ja järjen epäilyksen vaikuttaa meihin, vai olemmeko puhtaasti auki Jumalalle. Jumalan nimi on Raamatun mukaan *Minä Olen*. Meidän nimemme, vastineeksi Jumalalle, tulisi siten hiljaa hengessämme olla: ’minä uskon’.